Очні заходи

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 5

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: андрагогічний підхід
Очні заходи:

1. 15.05.2017 р.- Обласний науково-методичний семінар:
«Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку педагога»
Місце проведення: Запорізький навчально-виховний оздоровчий комплекс № 110, 69118 м. Запоріжжя вул. В. Стешенка, 19 (4-й Південний мікрорайон)
Початок роботи: о 10.00
Мета: аналіз феномену культури та обговорення проблем, що є наслідком процесів сучасної гуманітарної науки, висвітлення сучасних методологічних підходів до професійної педагогічної підготовки в умовах полікультурного суспільства
Завдання:
 • · Розглянути теоретичні засади полікультурної освіти;
 • · Висвітлити особливості сучасних вимог до професійної компетенції педагогів;
 • · Обговорити особливості інноваційної педагогічної діяльності.

Питання для обговорення:

1. Цивілізаційний статус педагога в сучасному освітньому середовищі

2. Методологія досліджень проблем полікультурної освіти.

3. Зміст загальнокультурного розвитку особистості педагога

Керівник: Олійник Ю. І. - доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к.п.н., доцент.

Учасники обговорення: Вчителі художньої культури, вчителі курсу "Мистецтво".

2. 16.05.2017 р. - Обласний науково-методичний семінар:
«Модернізація професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи».
Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, ауд. 46
Початок роботи: о 11.00
Мета: розкрити проблеми та окреслити перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні.
Завдання:
 • · Обговорити актуальні питання розвитку професійно-технічної освіти;
 • · Проблемні питання підвищення рівня науково-методичного супроводу праці фахівців профтехосвіти;
 • · Моніторинг відповідності пропозиції кваліфікованої робочої сили потребам ринку праці регіону та визначення рівня якості професійно-технічної освіти Запорізької області.
Питання для обговорення:

1. Проблеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів ПТО;

2. Децентралізація ПТО, як переформатування технічної освіти;

3. Проблемні аспекти та перспективи розвитку професійної та професійно-технічної освіти.

Керівники:

Приходько В.М. - зав. кафедри андрагогіки КЗ «ЗОІПО» ЗОР, д. п. н., доцент;
Петренко Л.М., доктор педагогічних наук, професор, Інститут ПТО НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання;
Бабкова О. О. – доцент кафедри андрагогіки, к. п. н;
Присяжнюк Ю. С. – доцент кафедри андрагогіки, к. п. н..
Учасники обговорення: Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Запорізькій області, директори, заступники директорів ПТНЗ.


16 травня 2017 року на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в межах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" відбувся обласний науково-методичний семінар «Модернізація професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи».
Учасників семінару привітали:
Озерова Т.Я. – директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;
Гура Т.Є. – доктор психологічних наук, професор; в.о. ректора КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР;
Паржницький О.В. – директор Науково-методичного центру ПТО в Запорізькій області;
Петренко Л.М. - доктор педагогічних наук, професор; старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання. Інституту ПТО НАПН України;
Приходько В.М. – доктор педагогічних наук, доцент; завідувач кафедри андрагогіки КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.
На семінарі було розглянуто сучасні проблеми професійно-технічної освіти Запорізького регіону та окреслено перспективи її розвитку. Особливу увагу було приділено проблемі оптимізації, модернізації та переформатування технічної освіти в межах децентралізації ПТО.
Також, в ході семінару визначено основні теоретичні та практичні аспекти налагодження партнерських відносин та координаційних зв`язків між трьома інституціями щодо проблеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти ПТО Запорізького регіону, а саме: Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР та Науково-методичного центру ПТО.
Доктор педагогічних наук, професор Л. М. Петренко проаналізувала сучасні моделі професійної освіти в Україні; підкреслила роль науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Запорізького регіону у здійсненні науково-методичного супроводу щодо впровадження ефективних моделей модернізації ПТО. 
3. 18.05.2017 р.: Обласний науковий семінар:
«Переосмислення цінностей освіти в становленні української школи»
Місце проведення: ЗОШ № 58 м. Запоріжжя

Початок роботи: 11.00.
Мета: актуалізувати систему цінностей освіти в умовах швидких змін соціального стану України.
Завдання:
 • · аналіз цінності освіти як наукової категорії та соціальної реальності;
 • · ознайомлення з категорією «людський капітал» та його значенням в формуванні успішної особистості;
 • · аналіз психологічного змісту феномену людського капіталу.
Питання для обговорення:

1. Системи цінностей сучасної освіти України: соціально-філософський, психологічний та педагогічний аспект.

2. Людський капітал як наукова категорія та феномен реальності.

3. Роль психолога в формуванні людського капіталу учнів

Керівник: Подмазін С.І. - директор НМЦ психології і соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, д. філос.н., к. психол. н., доцент,

Учасники обговорення: методисти з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти, Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

4 . 19.05.2017 р.: Обласний науковий семінар:

«Культурне різноманіття як ресурс для розвитку суспільства»

Місце проведення: Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека

Початок роботи: 15.00


Мета: Об’єднання зусиль громадянського суспільства у розбудові єдиного українського суспільства та суверенної держави України: «Від єдності різноманітних культур до єдності країни».
Завдання:

 • · Визначити процеси в розбудові суверенної України;
 • · Проаналізувати відносини між громадянським суспільством та державою;
 • · З’ясувати стан полікультурного простору у становленні громадянського суспільства;
 • · Обговорити цінності сучасного покоління та їх вплив на формування громадянина та патріота країни.
Питання для обговорення:

1. Державотворчі процеси в незалежній Україні.

2. Співвідношення громадянського суспільства з державою.

3. Національне та культурне розмаїття в становленні громадянського суспільства.

4. Вплив «цінностей» на формування громадянсько-патріотичної особистості.

Керівник: Мальований М.М., завідувач Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор філософії (к. філос. н.), доцент.

Учасники обговорення: представники творчих спілок; представники релігійних організацій; представники національно-культурних товариств, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. 22.05.2017 - Всеукраїнський круглий стіл з питань викладання курсів духовно-морального спрямування.
Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, ауд. 46

Початок роботи: о 11.00

Мета: розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.
Завдання:
 • · здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей;
 • · висвітлити особливості інтеграції матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
 • · обговорити особливості викладання предметів духовно-морального спрямування в контексті Концепції «Нової української школи».
Питання для обговорення:

1. Проблеми духовно-морального виховання дітей.

2. Проблеми та перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування.

3. Особливості викладання предметів духовно-морального спрямування в контексті Концепції «Нової української школи».

Керівники: Барліт О.О. - зав. кафедри теорії та методики виховання к.п.н., доцент.

Мальований М.М. - зав. РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» к.філос.н., доцент.

Учасники обговорення: представники Міністерства освіти і науки України, обласних, міських, районних управлінь освіти і науки, науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники навчальних закладів, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

Немає коментарів:

Дописати коментар